Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Aarhus Bluesforening

 

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C Torsdag d 28 februar 2019 kl. 19

 

Dagsorden

1.    valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisor og revisorsuppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Fossing - modtager genvalg
Malene Fossing - modtager genvalg
Max Wolff - modtager ikke genvalg

1. bestyrelsespost vacant

Suppelanter:

1.    Suppleant - Kandidat Svend Møller Nielsen

2.    Suppleant - Kandidat Flemming Gybbesen

Revisor
Revisor suppleant

 

 7. Eventuelt

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 februar 2019 - de kan sendes pr. mail til mail@aarhusbluesforening.dk

 

Deltagere i generalforsamling vil modtage en fribillet til koncerten med The Consolation på Gyngen d. 2 marts 2019 kl. 21.

 

Husk at det kræver gyldigt medlemsskab for at have stemmeret på generalforsamlingen.


2018

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling I Aarhus Bluesforening

Sted, Casa V58, Vestergade 58, 8000 Århus C Torsdag d. 25 januar 2018 kl. 18

Dagsorden

1.    valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisor og revisorsuppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:
Martin Fuglsang Jensen - modtager genvalg
Henry Dyrlund - modtager ikke genvalg
Hans Jørgen Pedersen - modtager genvalg (Hans Jørgen er trådt ind i Bestyrelsen i stedet for Søren Thygesen)

Suppelanter:

1.    Suppleant - Kandidat Svend Møller Nielsen

2.    Suppleant - Kandidat Flemming Gybbesen

Revisor - Merete Vind
Revisor suppleant - Lis Sørensen

 

 7. Eventuelt

 

*Bestyrelsen har nedenstående forslag til ændringer

 

Vedtægtsændring:

 

Ændringen er motiveret af et ønske om at bevare foreningen. Vi har i flere perioder været nede på at drive foreningen med 3 bestyrelsesmedlemmer og en masse dejlige frivillige (uden jer gik det ikke), og derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til denne vedtægtsændring.

 

Nuværende §5

Bestyrelsen består af minimum 5, maksimum 7 medlemmer og 2 suppleanter, og den konstituerer sig selv.

I tilfælde af vakancer supplerer bestyrelsen sig selv.

Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år og med valg af maximum 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Suppleanter og revisor vælges hvert år.

 

Ny §5

Bestyrelsen består af minimum 3, maksimaum 7 medlemmer og 2 suppleanter og den konstituerer sig selv

Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år og med valg af maximum 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Suppleanter og revisor vælges hvert år.

 

Bestyrelsen foreslår:

At studierabatten på 50% udvides så den gælder alle unge under 25.