Referat, Ordinær generalforsamling, Aarhus Bluesforening 2018

Afholdt torsdag d 25 januar 2018 på Casa V58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C

Ad 1.
Peter Buhl fra Crossroads blev valgt som ordstyrer.
Ad 2.
Mette Fossing blev valgt som referent,
Ad 3.
Mette Fossing fremlagde på bestyrelsens vegne beretningen for 2017, som du kan læse i sin fulde længde nedenfor.

Bestyrelsens beretning for året der gik 2017
Siden sidst:
Der blev afholdt generalforsamling torsdag den 22. januar 2017 på Folkestedet i Aarhus. Generalforsamlingen blev gennemført iht. gældende vedtægter.
Afholdte arrangementer 2016:
19 begivenheder, 24 koncertnavne.
Medlemstal: Pr. 31.12. 2016 havde foreningen for året udstedt 120 medlemskort og 30
nytegninger til 2018 inden vi ramte nytår (mod 143 medlemmer i 2016)

Honorarstøtte:

Bluesforeningen har eksisteret siden oktober 2008, og modtaget honorarstøtte siden 2010.
Dermed blev 2017 den 8. sæson med støtte fra hhv. Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og Statens Kunstfond.
Kulturforvaltningen: 92 honorarklip a kr. 1000,- = 92.000,-
Kulturstyrelsen: 80 honorarklip a kr. 1000,- = 80.000,- ,-               Ialt: kr.172.000,-(Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond)

Bevilling af honorarstøtten + kommentar fra Aarhus Kommune: Aarhus Bluesforening:

Aarhus Bluesforening fortsætter sit arbejde med at udbrede kendskabet til bluesmusikken og tiltrække nye publikumssegmenter på tværs af generationer til sine arrangementer, der afholdes på et udvalg af byens spillesteder, fx Gyngen og Atlas. Med et bredt musikprogram, der giver plads til både det etablerede, det mindre kendte og nye navne fra ind- og udland, lever foreningen op til sit erklærede mål om at bryde musikalske grænser og udfordre både musikere og publikum.

Overordnede bemærkninger:

Det er Musikudvalgets opfattelse, at musikpublikummet i Aarhus kan glæde sig over, at byen har en lang række kompetente arrangører i form af både nyetablerede og velkendte spillesteder samt musikforeninger inden for en bred vifte af musikalske genrer. Der tegner sig imidlertid også et billede af en scene præget af hård konkurrence - ikke blot om publikums gunst men også om udbuddet af optrædende kunstnere. Musikudvalget har tidligere i forbindelse med Aarhus Kommunes evaluering af kommunens tre regionale spillesteder [1] beskrevet en række af de udfordringer, spille- steder generelt står overfor i disse år. Udvalget er i løbet af sin aktuelle møderække blevet bekræftet i, at et godt samarbejde i det lokale arrangørmiljø er helt afgørende for at skabe en bæredygtig livescene til gavn for både publikum, kunstnere, arrangører og byen som helhed. Og udvalget er glade for at konstatere, at samarbejdet mellem de forskellige koncertudbydere i Aarhus til

Generelt om vor musik og aktivitetsprofil:

I Aarhus Bluesforening ønsker vi at afholde koncerter, foredrag, temabegivenheder, workshops, film etc. for byens koncertgængere og bluespublikum. Vi vil tilgodese genren med de retninger den i almindelighed blandt musikelskere kendes for: roots, rural blues, urban blues, folk blues, country blues, delta blues, gospel, ragtime, prewar blues, Chicago blues, Mississippi blues, jump blues, jazz blues, etc., såvel akustisk som elektrisk.
Udover tradition, vil vi også gerne præsentere anden spændende blues (dansk blues f.eks.), hvor grænser brydes og musikere og ikke mindstpublikum udfordrer og udfordres. Vi tilstræber at vore arrangementer vil skabe et rum og en scene for særligt lokale/danske professionelle bluesorkestre og -artister, og at vores eksistens vil være til gavn for byens bluesmiljø generelt.

Traditioner:

Endvidere er det stadig en fast tradition én gang i kvartalet at afholde
”Rootsaften på Gyngen”. Denne begivenhed foregår på onsdage på Kulturgyngen, og er en kombineret tema/koncertaften, hvor man går bag om en bestemt musiker eller bluesform/stil.
Det er også blevet en behagelig tradition at holde julebal 3 juledag. Det er skønt at se at I tager så fint i mod uanset hvornår på ugen det er 3 juledag.

PR & Markedsføring:

i 2017 har vi været lidt udfordret på vores plakatfremstilling. Vores frivillige grafiker fik andet job og da vi helst vil bruge pengene på musik, så valgte vi at forsøge os med en af tidens trends, nemlig online reklame. Vi har dog konkluderet at der kræves en plakat, hvorfor vi til 2018, har indgået samarbejde med Gyngen om at få fremstillet en plakat til forårssæsonen.
PR indgår ligeledes i de respektive spillesteders egen programprofil. Aarhus Bluesforening her en hjemmeside som orienterer om vore aktiviteter: www.aarhusbluesforening.dk ligesom foreningen også kan findes på Facebook.
Bluesforeningen har d.d. 875 medlemmer her. (845 ved generalforsamling i 2017) og vores side har 144 Likers

Sponsorater:

Ingen!
I stedet nyder vi godt af yderst imødekommende spillesteder hvis praktiske, tekniske og personlige indsats er eksemplarisk.

Nyt i 2017:

Nyt spillested: Casa V58
Nyt koncept: Blues’n Brunch
Bestyrelsesposter: Vi har desværre haft 3 afbud i fra bestyrelsen i 2017.
Søren Brønnum, Anita Nielsen og Søren Thygesen har alle set signødsaget til at trække sig fra Aarhus Bluesforening.
Som følge af dette er der efter en rokade flyttet rundt, således at booker for foreningen siden midtvejs i 2017 har været Mette Fossing.

Samarbejde med andre aktører:

Jysk Blues Netværk: European Blues Challenge blev i 2017 afholdt i Horsens af Blueskartellet.

Alle foreninger i Jysk Bluesnetværk stillede med et stærkt korps af frivillige. Blueskartellet i Horsens, B-Sharp i Silkeborg, Double Trouble i Fredericia.

Prispolitik og spilletider:

Studierabat på 50 % ved forevisning af gyldigt studiekort/bevis
Samt ensartet entre 50 - 80/50 - 100/70 - 150/100 – 200/150
Blues er for alle!

Til sidst:

Tak til alle som på nogen måde er med på en lønningsliste: Folk på spillesteder, herunder teknikere, personaler, crew og hjælpere og Ikke mindst alle som ikke er på en lønningsliste: Frivillige, hjælpere og medlemmer som støtter op omkring Aarhus Bluesforening           

 

 

Ad 4:

Regnskabet blev godkendt. Men der var anmærkninger fra generalforsamlingen til opsætningen af regnskabet. Der blev ytret ønske om at fremmødte publikummer fremgår mere tydeligt af regnskabet.

Jørgen Schou Iversen, tilbød assistance til opsætning af regnskab, hvilket kassereren takkede ja til med det samme.

Ad 5.
Bestyrelsen havde stillet et forslag til ændring af §5 og dette blev vedtaget, dog ikke enstemmigt.

Ny §5
Bestyrelsen består af minimum 3, maksimaum 7 medlemmer og 2 suppleanter og den konstituerer sig selv.
Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år og med valg af maximum 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Suppleanter og revisor vælges hvert år

Ad 6.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Martin Fuglsang Jensen
Hans Jørgen Pedersen
Kari Hillers
Kim Hald

Det betyder at vi nu er en fuldtallig bestyrelse på 7 personer, idet Max Wolff, Malene Fossing (som er trådt ind i stedet for Anita Nielsen) og Mette Fossing ikke var på valg i år.
Suppelanter:

1.    Suppleant - Svend Møller Nielsen
2.    Suppleant - Flemming Gybbesen
Revisor - Merete Vind
Revisor suppleant - Lis Sørensen

Ad 7.
Traditionen tro var der livlig debat under evt.
Referenten noterede følgende forslag til den nye bestyrelse (mangler der noget så er i altid velkomne til at enten at tage fat i referenten, eller sende en mail til mail@aarhusbluesforening.dk)

Nye måder at reklamere for foreningen og ikke mindst koncerterne på.
Det kunne være at samarbejde med Salling Rooftop, Dokk1, butikker etc.
Kirkekoncerter Blues/Gospel
Hotel Carmel (når dette åbner i 2018)
Medlemskab – der kunne måske tænkes en klippekortsordning ind for dem der først melder sig ind i juni. Medlemskab tegnes for 1 år og følger kalenderåret.
Der blev ytret ønske om filmaften


Referat Generalforsamling Aarhus Bluesforening 2017

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 8000 Århus C

Tid: klokken 18.

Ad 1.      Valg af dirigent. Thomas Olesen blev valgt.

Ad 2.      Valg af referent: Mette Fossing blev valgt.

Ad 3.      Bestyrelsens beretning ved formand Max Wolff.

 Her følger en forkortet udgave af bestyrelsens beretning’

Siden sidst:

Der blev afholdt generalforsamling den 22, januar 2015 på V58 i Aarhus.

Generalforsamlingen blev gennemført iht. Gældende vedtægter.

Afholdte arrangementer 2016:

25 begivenheder, 28 koncertnavne, samt 1 filmaften – jf. årets program plakater.

Medlemstal:

Pr. 31.12.2016 havde foreningen for året udstedt 143 medlemskort.

(mod 138 i 2016)

Honorarstøtte:

Bluesforeningen har siden 2010 modtaget honorarstøtte, og vi har heldigvis igen fået tilsagn om støtte til en 9. sæson. Dermed bliver den 7. sæson med støtte fra hhv. Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og Statens Kunstfond.

 Aarhus Bluesforening får i 2017 85 honorarklip á 975 kr. fra aarhus Kommune og 82 klip á 975 kr. fra Kulturstyrelsen (Kulturstyrelsen er et sekretariat under Statens Kunstfond) = 162.825 kr.

 

Genereelt om vor musik og aktivitetsprofil:

I Aarhus Bluesforening ønsker vi at afholde koncerter, foredrag, teambegivenheder, workshops, film etc. For byens koncertgængere og bluespublikum.

Vi vil tilgodese genren med de retninger i almindelighed blandt musikelskere kendes for: roots, rural blues, Chicago blues, Mississippi blues, jump blues, jazz blues, etc,. Såvel akustisk som elektrisk.

Udover tradition, vil vi også gerne præsentere anden spændende blues (dansk blues f.eks.), hvor grænser brydes og musikere og ikke mindst publikum udfordrer og udfordres.

Vi tilstræber at vore arrangementer vil skabe et rum og en scene for særligt lokale\danske proffesionelle bluesorkestre og -artister, og at vor eksistens vil være til gavn for byens bluesmiljø generelt.

Tradition:

Endvidere er det stadigt en fast tradition én gang i kvartalet at afholde ”Rootsaften på Gyngen”. Denne begivenhed foregår på onsdage på Kulturgyngen, og er en kombineret team\koncert aften, hvor man går bag om en bestemt musiker eller bluesform\stil.

Endvidere vil vi i hvert kvartal som en tradition, lave koncert med den musiker, som senest har modtaget prisen ”Årets Danske Bluesnavn”, der hvert efterår forinden tildeles under Copenhagen Bluesfestival.

PR & Markedsføring:

Vi opsætter i henhold til formelt krav fra Kulturforvaltningen sæsonplakater hos kulturinstitutioner, relevante café- & restaurationsmiljøer, samt butikker og detailhandlere, i alt ca. 50-60 steder. Elektronisk PR + info fremsendes til dagspressen, medier og begivenhedsportaler på internettet. PR indgår ligeledes i de respektive spillesteders egen programprofil. Aarhus Bluesforening har en hjemmeside som orienterer om vore aktiviteter:www.aarhusbluesforening.dk ligesom foreningen også kan findes på Facebook. Bluesforeningen har d.d. 797 medlemmer her.

Sponsorater: Ingen.

I stedet nyder vi godt af yderst imødekommende spillesteder hvis praktiske, tekniske og personlige indsats er eksemplarisk.

Nyt i 2016:

Nyt spillested: Voxhall, hvor vi holdt Mike Andersen lørdag d. 30 januar.

Henry Dyrlund: Bestyrelsens kontakt/mandag i Jysk Bluesnetværk i forbindelse med EBC 2017 i Horsens.

Samarbejde med andre aktører:

Jysk Bluesnetværk:

2015 var 4. og sidste gang hvor Aarhus Bluesforening stod for finalen på ATLAS. Lørdag d. 29 oktober 2016 blev Danish Blues Challenge afholdt i Kedelhuset Silkeborg.

 Aarhus Int. Jazzfestival:

4. med deltagelse i byens jazzfestival, denne gang dog ikke som en dobbelt koncert på Bispetorv, men i stedet en regulær Club-koncert på Ny V58.(fredag 8 juli m. Ole Frimer)

Prispolitik og spillesteder:

Studierabat på 50% ved forevisning af gyldigt studiekort/bevis

Samt ensartet entre 50 – 80/50 – 100/70 – 150/100

 Til sidst:

Tak til alle som på nogen måde er med på en lønningsliste:

Folk på spillesteder, herunder teknikere, personaler, crew og hjælpere og ikke mindst alle som ikke er på en lønningsliste:

Frivillige, hjælpere og medlemmer som støtter op omkring bluesforeningen og dens aktiviteter.

 

Ad 4.      Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

Ad 5.      Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen fremsatte forslag om at §11 i vedtægterne slettes. §11 Der afholdes medlemsmøde 1. gang i kvartalet. Forslaget blev vedtaget

6.      Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisor suppleant.

Max Wolff blev genvalgt til bestyrelsen.

Mette Fossing blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Brønnum blev nyvalgt til bestyrelsen.

Anita Nielsen blev nyvalgt til bestyrlensen

Bestyrelsen er nu fuldtallig med 7 medlemmer.

Der var nyvalg på suppleantposterne.

Første suppleant Malene Fossing

Anden suppleant Hans Jørgen Pedersen

Revisor: Genvalg til Merete Vind Jensen.

Revisor suppleant: Lis Sørensen

7.      Eventuelt

Der blev snakket om løst og fast.

Henry Dyrlund fortalte om Jysk Blues Netværks kommende store arrangement i 2017, hvor man skal afvikle finalen i European Blues Challenge. 7-8. april. Der bliver brug for mange hjælpere til en rigtig stor bluesfest, som vil komme til at strække sig over hele ugen i hele Horsens.

 


Aarhus Bluesforenings ordinære generalforsamling den 21.01.2016.

Sted, Ny V58, Vestergade 58, 8000 Århus C

Tid: klokken 18.

Fremmødte

 

1.      Valg af dirigent. Thomas Olesen blev valgt.

2.      Valg af referatet. Stig Nørregård blev valgt.

3.      Bestyrelsens beretning ved formand Max Wolff.

 

Siden sidst:

Der blev afholdt generalforsamling den 22, januar 2015 på V58 i Aarhus.

Generalforsamlingen blev gennemført iht. Gældende vedtægter.

Afholdte arrangementer 2015:

24 begivenheder, 30 koncertnavne, samt 1 filmaften – jvfr årets programplakater.

(23 begivenheder, 26 koncertnavne i 2014)

 

Medlemstal:

Pr. 31.12.2015 havde foreningen for året udstedt 138 medlemskort.

(mod 150 i 2014)

 

Honorarstøtte:

Bluesforeningen har siden 2010 modtaget honorarstøtte, og vi har heldigvis igen fået tilsagn om støtte til en 9. sæson. Dermed bliver den 7. sæson med støtte fra hhv. Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og Statens Kunstfond.

 

Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og Statens Kunstfond. 2016 tildelt 83 honorarklip (80925 x 2 = kr. 161850,-)

Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og Statens Kunstfond. 2015 tildelt 85 honorarklip (81600 x 2 = kr. 163200,-)

 

Bevilling af honorarstøtte. Kommentar fra Aarhus Kommune:

Aarhus Bluesforening.

Musikudvalget glæder sig over den mangfoldighed af bluesaktiviteter som Aarhus Bluesforening med sit store engagement og professionel tilgang skaber samt organiserer i Aarhus.

Foreningen samarbejder bredt i det aarhusianske musikmiljø, og det opleves som en styrke, at foreningen gør sig tanker om dels øget synlighed og hvorledes foreningen kan udvide sit kernepublikum.

Overordnede bemærkninger:

Musikudvalget oplever et højt aktivitetsniveau og et bredt spekter af musiktilbud på de mange Aarhusianske spillesteder og hos musikforeningerne inden for en meget bred vifte af genrer.

Det høje aktivitetsniveau skaber ”kamp om kunderne”, og udvalget opfordrer derfor til et øget publikumsfokus, herunder et øget fokus på at skærpe de kunstneriske profiler i forhold til det samlede udbud af musikarrangementer i byen, og holde relevante parter informeret om eventuelle konfliktende arrangementer.

Musikudvalget har med stor tilfredshed konstateret, at byens spillesteder og musikforeninger generelt har opprioriteret samarbejdet, men er samtidigt af den opfattelse, at dette område fortsat kan udvikles.

Musikudvalget bifalder Kulturministeriets Musikhandlingsplan af 2015 anbefalinger om at sættefokus på kønsbalancen i aktørenes kunstnervalg og i egen organisation. Musikudvalget opfordrer derfor de Aarhusianske musikarrangører til at medtænke Musikhandlingsplanens anbefalinger i deres aktiviteter.

 

Genereelt om vor musik og aktivitetsprofil:

I Aarhus Bluesforening ønsker vi at afholde koncerter, foredrag, teambegivenheder, workshops, film etc. For byens koncertgængere og bluespublikum.

Vi vil tilgodese genren med de retninger i almindelighed blandt musikelskere kendes for: roots, rural blues, Chicago blues, Mississippi blues, jump blues, jazz blues, etc,. Såvel akustisk som elektrisk.

Udover tradition, vil vi også gerne præsentere anden spændende blues (dansk blues f.eks.), hvor grænser brydes og musikere og ikke mindst publikum udfordrer og udfordres.

Vi tilstræber at vore arrangementer vil skabe et rum og en scene for særligt lokale\danske proffesionelle bluesorkestre og -artister, og at vor eksistens vil være til gavn for byens bluesmiljø generelt.

 

Tradition:

Endvidere er det stadigt en fast tradition én gang i kvartalet at afholde ”Rootsaften på Gyngen”. Denne begivenhed foregår på onsdage på Kulturgyngen, og er en kombineret team\koncert aften, hvor man går bag om en bestemt musiker eller bluesform\stil.

 

Endvidere vil vi i hvert kvartal som en tradition, lave koncert med den musiker, som senest har modtaget prisen ”Årets Danske Bluesnavn”, der hvert efterår forinden tildeles under Copenhagen Bluesfestival.

 

PR & Markedsføring:

Vi opsætter i henhold til formelt krav fra Kulturforvaltningen sæsonplakater hos kulturinstitutioner, relevante café- & restaurationsmiljøer, samt butikker og detailhandlere, i alt ca. 50-60 steder. Elektronisk PR + info fremsendes til dagspressen, medier og begivenhedsportaler på internettet. PR indgår ligeledes i de respektive spillesteders egen programprofil. Aarhus Bluesforening har en hjemmeside som orienterer om vore aktiviteter: www.aarhusbluesforening.dk ligesom foreningen også kan findes på Facebook. Bluesforeningen har d.d. 797 medlemmer her.

 

Sponsorater:

Ingen.

I stedet nyder vi godt af yderst imødekommende spillesteder hvis praktiske, tekniske og personlige indsats er eksemplarisk.

 

Nyt i 2015:

-          Afholdelse af generalforsamling samt koncerter i øvrigt på V58

-          Tab af spillestedet Fatter E

-          Nyt spillested: Folkestedet (torsdag den 26. marts)

-          Koncerter med navne fra udlandet: bl.a. Shoutin Red (S), Harry Banks (S), Alan Haynes (USA)

-          Bestyrelsesmøder i Folkestedets lokaler (gratis)

-          FB gruppe for bestyrelsen

-          Koncerter med support (9/5 + 7/11 + 21/11)

-          Første koncertaflysning nogensinde 9/12, hvor Lars Verdich blev afløst af Oliver Mønster & Jarl Strømfeldt

 

Prispolitik og spillesteder:

Studierabat på 50% ved forevisning af gyldigt studiekort/bevis

Samt ensartet entre 50 – 80/50 – 100/70 – 150/100

 

Samarbejde med andre aktører:

Jysk Bluesnetværk:

Danish Blues Challenge lørdag den 25. oktober 2014 på ATLAS, 3 indledende runder.

Blueskartellet i Horsens, B-Sharp i Silkeborg, Double Trouble i Fredericia.

2015 var 4, gang Aarhus Bluesforening stod for finale.

 

 Aarhus Int. Jazzfestival:

4.år hvor vi holder dobbelt koncert i teltet på Bispetorv

(Jordans Drive + Jake Green Band)

Deltagelse I 2014 gav os 6 stjerner I Gaffa.

(Trouble Cats + Fried Okra Band)

 

Til sidst:

Tak til alle som på nogen made er med på en lønningsliste:

Folk på spillesteder, herunder teknikere, personaler, crew og hjælpere og ikke mindst alle som ikke er på en lønningsliste:

Frivillige, hjælpere og medlemmer som støtter op omkring bluesforeningen og dens aktiviteter.

 

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Det blev godkendt uden særlige kommentar.

5.      Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

6.      Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisor suppleant.

Martin Fuglsang blev genvalgt til bestyrelsen.

Henry Dyrlund blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Thygesen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Peter Christensen gik af uden for tur.

Stig Nørregård stillede ikke op til genvalg.

Bestyrelsen består hermed af 5 personer, som er ok i hht. vedtægterne.

Der var genvalg på suppleantposterne.

Første suppleant Anita Nielsen.

Anden suppleant Lis Sørensen.

Revisor: Genvalg til Merete Vind Jensen.

Revisor suppleant: Jan Abildtrup

7.      Eventuelt. Hans Jørgen Pedersen var glad for at Bestyrelsen ved Max og Inger Boysen igen samarbejder.

Henry Dyrlund fortalte om Jysk Blues Netværks kommende store arrangement i 2017, hvor man skal afvikle finalen i European Blues Challenge. 7-8. april. Der bliver brug for mange hjælpere til en rigtig stor bluesfest, som vil komme til at strække sig over hele ugen i hele Horsens.


Referat ordinær generalforsamling i Århus Bluesforening den 22.01.2015

 

Sted: Ny V58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C

Tid: Kl. 19.00

Fremmødte: 23 personer

 

1: Valg af dirigent, Thomas Olesen blev valgt.

2: Valg af referent, Kiwin Christiansen blev valgt.

3: Bestyrelsens beretning, ved formand Max Wolff.

      Formanden gennemgik året der er gået, omtalt blev blandt andet:

Medlemstal som i øjeblikket er 150 betalende, der blev også orienteret om honorar støtten, hvor foreningen havde søgt 85 klip, hvilket fra Kulturfonden blev bevilget. Foreningen har valgt at køre uden sponsorstøtte, men i stedet have et tæt samarbejde med spillestederne hvor goodwill og godt klima vægtes højt. Århus Bluesforening forsøger at holde udgifterne nede ved at bruge det naturlige tætte netværk, og bestyrelsen laver selv arbejdet med b.la. Facebook, ophængning af plakater, trykning af disse, hjemmesider mm.

Max redegjorde for faldene medlemstal, årsag kan være at det ikke har været muligt at tegne medlemmer”i døren” ved afholdelse af Blues weekend, som bestyrelsen har valgt at skrinlægge. Max orienterede om de traditioner som Bluesforeningen har fået, her kan nævnes, Roots aften på Gyngen, koncert med årets bluesnavn, julebal. Med hensyn til starttidspunkt på Roots aften, så kan det desværre ikke ændres, da køkkenet på gyngen ikke lukker før, på de andre spille steder er starttidspunktet ændret til kl. 20.00 på hverdage. Priser forbliver som i dag. Bluesforeningen har et godt samarbejde med de andre bluesforeninger i Jylland. Bluesforeningen arrangerer finalen i Danish Blues Challenge, foreningen er aktør i Århus Jazz festival, vi har også deltaget på musikmessen på Godsbanen.

Som afslutning takkede formanden alle frivillige, hjælpere og fremmødte.

Kommentarer og spørgsmål: Inger Boysen roste formanden for hans måde at sætte program sammen på.

Thomas Olesen fra B’sharp Silkeborg orienterede om, at man pga. manglende kvalificere solister/bands overvejede et nyt koncept vedr. Danish blues Challenge. Derudover havde man også haft en plan om at arrangerer finalen i European blues Challenge i 2017 som skulle falde sammen med Århus kulturby, men pga. økonomiske krav er det skrinlagt.

Kurt Bogø stillede spørgsmål om man kunne tænke sig en pedant til Copenhagen Blues festivals korring af årets bluesnavn, bestyrelsen tog det til efterretning.

Stig fra Århus Blues forenings bestyrelse talte for, at man skulle møde op til film aften i Slagtehal 3.

Derefter afsluttede formanden.

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5: Indkomne forslag, der var ingen forslag.

 

 6: Valg af bestyrelse og suppleanter, samt revisor og revisorsuppleant.

På valg var Max Wolff, Kiwin Christiansen og Mette Fossing. Ny kandidat til bestyrelsen var Peter Christensen.

Max Wolff blev genvalgt

Kiwin Christiansen forlod bestyrelsen efter eget ønske.

Mette Fossing blev genvalgt

Peter Christensen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Kiwin Christiansen.

Anita Nielsen blev valgt som 1 suppleant

Lis Sørensen blev valg som 2 suppleant

 Merete Vind blev genvalgt som revisor og Alice Christiansen blev valgt som revisorsuppleant

7: Evt.  Inger Boysen søgte svar fra Bluesforeningen vedr. manglende samarbejde, imellem Inger Boysen og Århus Bluesforening vedr. planlægning af aktiviteter/koncerter. Bestyrelsen tog det til efterretning.

 

 

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Bluesforening

 

Sted:             Fatter Eskil, Skolegade 25, 8000 Århus C

Tid:               Torsdag den 16 .januar 2013, kl.18

 

Dagsorden:

 

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. bestyrelsens beretning

4. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisor suppleanter.

 

    Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

    Henry Dyrlund (modtager genvalg)

    Merete Vind Jensen (modtager genvalg)

    Martin Fuglsang Jensen(modtager genvalg)

    Hans Jørgen Pedersen

    1.suppleant Pia Steen (modtager genvalg)

    2.suppleant Pauli Larsen

    Revision: 1. revisor og revisor suppleant.

 

7. evt.

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Aarhus Bluesforening d. 16 januar 2014.

 

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Thomas Olesen fra BSharp. Dette blev enstemmigt vedtaget

 

Ad. 2

Bestyrelsen foreslog Mette Fossinng. Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 3

Max Wolff fortalte kort om årets gang i Aarhus Bluesforening

I 2013 har vi bla.:

·         Afholdt 23 begivenheder henover året m.30 forskellige kunstere

·         Der var 119 betalende medlemmer, og 688 medlemmer i Facebookgruppen

·         Fået stor ros af kulturforvaltningen for foreningens varierende tilbud og brug af spillesteder mv.

·         Startet samarbejde op med Jazzfestivalen

·         Startet samarbejde med Slagtehal 3 om at lave filmaftener

 

Ad. 4

Regnskabet blev fremlagt af Martin Fulgsang og enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag

 

Ad.  6

Valgte Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Fuglsang Jensen
Henry Dyrlund
Stig Nørgaard

 

Valgte Suppleanter:
Pia Steen
Hans Jørgen Pedersen

 

Revisor:

Merete Vind Jensen

 

Revisor Suppleant
Lis Sørensen

 

Ad. 7

Der blev drøftet mulighed for en Bluesjam i Aarhus. Bestyrelsen arbejder pt. På at finde en holdbar model til dette.

 

 

 

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Bluesforening 2013

Sted:             Fatter Eskil, Skolegade 25, 8000 Århus C

Tid:               Torsdag den 24.januar 2013, kl.18

 

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. bestyrelsens beretning

4. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisor suppleanter.

 

    Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

    Max Wolff (modtager genvalg)

    Mette Fossing (modtager genvalg)

    Kiwin Christiansen (modtager genvalg)

    1.suppleant Pia Steen (modtager genvalg)

    2.suppleant Pauli Larsen (modtager genvalg)

    Revision: 1. revisor og revisor suppleant.

 

7. evt.

 

Referat Generalforsamling i Aarhus Bluesforening 24 januar 2013 på Fatter Eskil

Ad. 1.

Bestyrelsen foreslog Thomas Olesen fra BSharp som Dirigent, hvilket generalforsamlingen vedtog enstemmigt.

 

Ad 2.

Bestyrelsen foreslog Mette Fossing som referent på Generalforsamlingen, hvilket generalforsamlingen vedtog enstemmigt.

 

Ad 3.

Max Wolff berettede kort om årets gang i foreningen.

I 2012:

Afholdt foreningen 18 koncertaftener med 26 navne.

Blev det første år hvor foreningen lavede ½ års plakater

Nedjusterede bestyrelsen billetpriserne, for at lokke nye og yngre koncertgæster til

Steg vores tildelte honorarstøtte med 50% i forhold til 2011. (i 2013 er den steget med 100%)

Indførte bestyrelsen ½ pris på entreen til studerende, mod forevisning af studiekort

 

Ad 4.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger

 

Ad 5.                                          

Der var ikke indkommet forslag til Generalforsamlingen

 

Ad 6.

Valgte bestyrelsesmedlemmer:

Kiwin Christiansen

Max Wolff

Mette Fossing

 

Suppleanter:

Pia Steen

Pauli Larsen

 

Revisor:

Jesper van der Schaft

 

Revisor Suppleant:

Bodil Meyer

 

Ad 7.

Der var intet under eventuelt.

 

 

 

 


Referater

 

Ordinær Generalforsamling i Århus Bluesforening d. .. 19 .. januar 2012 kl. 18, pa Fatter Eskil

Dagsorden:

 

5. .. Indkomne forslag

6. .. Valg af Bestyrelse, erstatninger, samt revisor og revisor suppleanter.

Følgende af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Henry Dyrlund (tilhørerne genvalg), Martin Fuglsang Jensen (tilhørerne genvalg), Sven Eugen Hansen (tilhørerne genvalg), Mads Creutz Thomsen (indtrådt erstatning, publikum ikke genvalg)

Stedfortrædere 1.. Stedfortræder Bente Nørgaard (tilhørerne ikke genvalg), 2. Stedfortræder (Åben post)

Revisor: 1 .. Revisor og revisor suppleant.

7. .. evt.

Bestyrelsen har modtaget opstilling af 2 kandidater til bestyrelsen, der er Hans Jørgen Pedersen og Merete Vind Jensen

Referat:

Ad 1.

Dirigent var Thomas Olsen (formand hospi B-Sharp)

Ad 2.

Referent var Mette Fossing (Århus Bluesforening)

Ad 3.

Max Wolff talte om årets bande i Århus Bluesforening der er stadig stor interesse Foreningen, som I 2011 har haft 224 medlemmer, og har afholdt 21 koncerter fordelt over hele året.

Ad 4.

Regnskabet blev godkendt, med notat in næste år regnskaber bør indeholde tydeligt angivelse af den samlede indtægter og udgifter, og dermed også angivelse af evt. Overskud.

Ad 5. ..

Ændringen af edtægterne blev vedtaget, og § 5 er nu som følger:

§ 5. Bestyrelsen består af  min. 5, Maks.  7 medlemmer OL 2 suppleanter og konstituerer sig selv.
JEG forekomster af vakancer supplerer bestyrelsen sig selv .
Af hensyn til kontinuiteten Remix bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år, og med valg af  m aks. 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år. 
Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
stedfortrædere og revisor vælges hvert år.

Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
stedfortrædere og revisor vælges hvert år.

§ 10
§ 10 Forenings opløsning kan besluttes i generalforsamlingen. 
Foreningens enhver Formue tilfalder I SA Fald "Aarhus Bluesforening" eller andet efter generalforsamlingens Skon, musikaktivitet i Århus.

Følgende forslag Tages op til overvejelse af bestyrelsen til sine Procedure:

1 .. Hjemmesiden skal opdateres senest 2 dage efter en koncert
    - Hjemmesiden skal være interessant at følge, kan derfor Hule holdes Opdateret hele Tiden

2. Nyhedsmail udsendes en bande om måneden, hund aba særtilfælde efter behov
    
- Medlemsstaterne skal holdes orienteret, dels efter bestyrelsen har haft møde, dels op til koncerterne,  er lavet ER Ekstra ordinært noget, f.eks. en Hurtig arrangeret koncert, så der må are sent post UD så hurtigt som muligt.

Ad 6.

Følgende blev valgt bestyrelsen og bør være sidde indtil generalforsamlingen i 2014:

1 .. Henry Dyrlund 19 Stemmer

2. Martin Fuglsang Jensen 19 Stemmer

3. Hans Jørgen Pedersen 18 Stemmer

4. .. Merete Vind Jensen 17 Stemmer

Følgende blev valgt som erstatning for 2012:

1 .. erstatte Pauli Larsen 16 Stemmer

2 stedfortræder Pia Steen 16 Stemmer

Sven Eugen havde ændret sidde kandidatur, så det kun gjaldt erstatning Posten, og modtog 4 Stemmer.

Han var således ikke længere en del af bestyrelsen.

Følgende blev valgt som revisor for 2012:

1 .. Revisor Jesper van der Schaft

2. revisor erstatning: Kirsten Klemmensen

Ad 7.

Hvilket var INTET den evt.

Ordinær Generalforsamling i Århus Bluesforening.

Afholdt i Fatter Eskil den 27. Januar 2011 kl. 18.00

Dagsorden


1 .. valg af leder

2. valg af referent

3. bestyrelsens Beretning

4. .. fremlæggelse af den reviderede Regnskab godkendelsen

       15.03.10 - 31.12.10

5. .. kontingentfastsættelse

  5.a godtgørelse af telefonudgift formanden og booker

6. .. fremlæggelse AF budget 01.01.11 - 31.12.11

7. .. indkomne forslag

8. .. valg af Bestyrelse

    3 bestyrelsesmedlemmer er på valg

         Max Wolff - publikum genvalg

         Mette Fossing - publikum genvalg

         Hans Bruun - ønsker ikke genvalg

   8.a valg af 2 suppleanter

   8.b valg af revisor

   8.c valg af erstatning

9. .. evt.

Referat:

Ad 1

Generalforsamlingen valgte Thomas Olesen fra B'Sharp som Dirigent. Thomas var foreslået af bestyrelsen.

Ad 2

Generalforsamlingen valgte Mette Fossing som referent. Mette var foreslået i den anden Bestyrelse.

Ad 3

Formand Inger Boysen, fremlagde en Mundtlig Beretning for året er gået, og takkede for den opbakning og hjælpsomhed, som Foreningen møder i Århus, og blandt medlemmerne. Foreningen har fremskridt i medlemsantallet, og der har I 2010 været afholdt 15 koncerter.

Ad 4

Regnskabet for 2010 blev forelagt af kassereren Martin Fuglsang Jensen. Foreningen har I 2010 skiftede status fra at være en momsregistreret Forening, for at være en Momsfritaget. Posten Remix regnskabet "byttepenge" var et Levn fra forrige regnskabsår. Og der var angivet periode 15.03.10-31.12.10, hule korrekte periode er 01.01.10-31.12.10. Trods kommentarerne blev regnskabet GODKENDT AF generalforsamlingen.

Ad 5. ..

Kontingent for medlemskab I 2011 er stadig 100 kr. .. for almindelige medlemmer.

Ad 5a.

Der var enighed i generalforsamlingen om ikke bestyrelsesmedlemmer bør has udgifter i deres arbejde Foreningen. Der blev også besluttet bestyrelsen fastsætter et beløb, og hvordan det skal afregnes.

Ad 6.

Budget for 2011 blev præsenteret en verbal af kassereren, og denne fremlæggelse blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen FIK en gud gennemgang AF tionsprocedurenn the Søgning Søg SOG person finansiere Hos Århus Kommune og Kunstrådet. Foreningen tildeles 99.600 kr. pr. pr. Remix honorarstøtte koncerterne i 2011. Disse er da støttefremgang i 25.000 kr. pr. pr. end honorarstøtten i 2010.

Herudover har Foreningen tildelt 6.000 kr. pr. pr. FRA DMF, som hjælper bluesweekenden. Og et sponsorat fra Firmaet Gateway PA 3 klip = 5.400 kr. pr. pr. som hjælper bluesweekenden.

Alle musikere DER Hyres Remix Föreningen, spiller for ca. 1 klip. Bestyrelsen holder quickly i denne afregning musikerne, jeg bestyrelsen og ikke mindst Foreningen, ikke komme på et skråplan, når der søges kulturstøtte.

Bestyrelsen arbejder også, at der til koncerterne veksles mellem "future" bands og etablerede Navne.

Foreningens primære formål er at finansiere danske musikere, men der kan undtagelsesvis Hyres udenlandsk Navne.

Ad 7.

Der var indkommet 2 forslag vedtægtsændringer

Det første forslag var at ændre § 4, som nu Lyder sådanne:

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i Århus i 1. Kvartal. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende waypoints:
1. .. valg af dirigent
2. .. valg af referent
3. .. Bestyrelsens Beretning
5. .. fremlæggelse af det reviderede Regnskab godkendelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af Bestyrelse og erstatninger samt revisor og revisor erstatninger
8. evt.
Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før Dato for Generalforsamling ub opslag Hjemmesiden www.aarhusbluesforening.dk eller pr. Mail.
forslag generalforsamlingen, vedtægtsændringer mv. skal bestyrelsen i Haende senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningens Bestyrelse vælges af generalforsamlingen.

Andre forslag var at ændre § 8, som nu Lyder sådanne:

§ 8

Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår de generelle forsamling.

Kan af bestyrelsen fastsættes differentierede fokusere for bands OL selskaber.

§ 8.a  For foreningens Arrangementer Betaler medlemmer og gæster, hule af bestyrelsens eller spillesteds fastsatte Entré.

Ad 8.

Max Wolff blev genvalgt til bestyrelsen - for 2 år

Mette Fossing blev genvalgt den Bestyrelsen - for 2 år

Kiwin Christiansen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem - for 2 år

Ad 8a.

Mads Thomsen blev valgt som 1. erstatning - for 1 år

Bente Nørgaard blev valgt som 2.. Stedfortræder - for 1 år

Ad 8b.

Jesper van der Schaft blev valgt som revisor - for 1 år

Ad 8c.

Kirsten Klemmensen blev valgt som revisor erstatning - for 1 år

Ad 9.

Blev tildelt Roser de Bestyrelsen for deres gode arbejde

Der blev uddelt kritik af Bestyrelsens valg af brug af spillestedet Atlas, den koncerten d. .. 26. .. februar 2011

Blev reklameret for forårets koncerter og Der henvises i övrigt den foreningens hjemmeside og facebook gruppe.

Var fremsagt forslag da bluespris i Århus, og Thomas Olesen fra B'Sharp talte kort om, hvordan deres talent konkurrence er i løbet af stablen

Blev foretaget opmærksom på der er en ny bluesnetværk under opstart.

DER holdt konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. .. 7. .. februar 2011 JEG Skytternes Hus.

I vegne af bestyrelsen

Mette Fossing

Referent

 

 

Bestyrelsens  Beretning 2010

Generalforsamling 15.03.10

Generalforsamlingen blev gennemført IHT. De nye vedtægter, hvor regn-skabet VaR er det primære.

Honorarstøtte

Bluesforeningen blev tildelt 40 honorarklip I 2010 AF Århus Kommunes Kulturforvaltning og 40 honorarklip for Statens Kunstråd, der Svare til 40 musikere-tariffer.

Afholdte Arrangementer 2010

Vi har derfor været i stand til at afvikle en del Arrangementer I 2010 

15.12.10 Troels Jensen & Kent Thomsen - Gyngen

29.10.10 Mike An dersen Band - V58-live

03.10.10 Paul Banks - Hos Anders

02.10.10 Blueshot - Pa Gyngen

10.09.10 Bloms Band feat. .. Palle Hjort, V58-Live

07.09.10 Ronni Busack-Boysen - foredrag i Gyngen

21.04.10  Darrell Nulisch Band  - Thorups Kælder

26.03.10 Bluesweekend - Gyngen

            LP'er Bluesband + Birgitte Laugesens Rythm'n 'Bluesband          27.03.10 Bluesweekend - Gyngen

            Esben Just + Backdoor Red + Nisse Thorbjørn Band

15.03.10 Generalforsamling - Skytternes Hus

13.02.10 Thorbjørn Risager Band - Gyngen

29.01.10 HP Lange / Troels Jensen + Tim Lothar / Peter Nande-V58

Spillesteder

Vi har Lavet aftaler med følgende Spillesteder:

Musikhusets rytmiske sal, Atlas, V58-live, Fatter Eskil, Gyngen, Hos Anders, horups Kælder, Rabar, Drudenfuss

Medlemskab for bands-/firmaer

Vi lavede i løbet af året et forsøg med TILBUD at will mand ind som band / firma medlem. 2 virksomheder OL 5 Bands har taget imod denne TILBUD. På baggrund fremlægger bestyrelsen ET forslag vedtægtsændring.

Medlemsfremgang

Medlemstallet er stødt stigende, har vi således 100 medlemmer flere ultimo I 2009.

Sponsorater

Vi har forsøgt at få Sponsorer, mænd det er ikke blevet helt endnu. Vi har fået 1 sponsorat, mænd bestyrelsen arbejder Hårdt videre med dette Punkt i årene.    

Partnerskab med andre deltagere

Stolen har taget initiativ til PA Danne et netværk mellem de forskellige bluesforeninger /-deltagere i Jyske området. Formålet med Netværket er, at der i hver bluesforenings /-aktørs hjemmeside, annonceres for de andre bluesforeninger /-deltagerne i Netværket, når disse har koncert.

En anden mulighed er, at du kan opnå Rabat Hos de andre bluesfore-ninger /-deltagerne gennem et medlemskab af eks. Aarhus Bluesforening.

Mundtlig Beretning - 27.01.11

Der har været en forrygende år for Foreningen, har vi formået at synlighed os på landsplan, for eksempel Takket være Facebook, mænd sandelig også Tak til alle vores medlemmer og ikke mindst musikere, der fortæller og anbefaler bluesforeningen. Tusind tak til alle!

Tildeling af honorarkroner

"Rytmisk udvalg ser frem signa Løbet foreningens Butik succes og alsidige selskab tilbage i etableringsåret. Udvalget er imponeret gennem butik medlemstal i Foreningen og påskønner samarbejdet med spillestederne i Århus, og den anden århusianske musikmiljø."

Afholdte Arrangementer 2010

Tak til medlemskontingent og honorarstøtten har været muligt at afvikle 15 Arrangementer i 2010.

Mænd sandelig også Tak til publikums entrebetaling.

Spillesteder

Der er os en stor Glæde at the spillestederne er meget imødekomne jeg Lade os holde koncerter there. Nogle steder Koster det er os Ingenting in bane lokalerne, andre steder Betaler vi et FASTSAT beløb, jeg Lane lokalerne. Derfor er entrepriserne også differentieret afhængig af spillested.

Medlemskab for bands-/firmaer

VI forsøgte os med dette TILBUD I tiltrække musikere, da det jo også er dem vi understøtter. Der har Givet OS NØGLE bands og et par virksomheder, mænd da det faktisk er generalforsamlingen, der afgør om vi skal tilbyde dette, så stoppede vi annonceringen af ejligheden til.

Medlemsfremgang

Vi tillader os på Tage det som, at vi gør vores arbejde godt nok, når medlemstallet er Steget meget i år, sukkerærter allerede nu, betalt Kontingent for 2011, så mon ikke medlemstallet stige yderligere i løbet af året.

Sponsorater

Pengene er små mange steder, den Mærker også endnu IDET-er ikke været at finde en eller flere Sponsorer. Vi har høvl om i løbet af foråret ub spadserer en tur i Midtbyen og besøge de store virksomheder og forretninger, til PA anvende sponsorat til en egentlig koncert / bluesweekenden

Partnerskab med andre deltagere

Partnerskab med andre spillere er et ønske fra undertegnede, IDET alle oplever problemer med at få publikum koncerterne. Netværket holder møde igen jeg Næste måned hvor vi vil have flere Ting MED I protokollen fordel for medlemmer og OS selv.

 

 

Generalforsamling mandag den 15.. marts 2010 kl 19

Skytternes Hus, Møllevejen 19, 8000 Århus C

Dagsorden 
1.. Valg af dirigent
2. .. Valg af referent
3. .. Godkendelse af dagsorden
4. .. Regnskab for perioden 01.10.09 - 31.12.09

5. .. Budget 01.01.10 - 31.12.10

6. .. Forslag vedtægtsændringer

7. .. Eventuelt

Ad 1

Inger Boysen blev valgt som dirigent 

Ad 2.

Mette Fossing blev valgt som referent 

Ad 3

Den fremsendte dagsorden blev godkendt 

Ad 4

Martin fremlagde regnskab periode 01.10.09-31.12.09.

Foreningen går fra at være momsregistreret til være en frivillig, almennyttig Forening og dermed Momsfritaget,

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 5

Budgettet for 2010 indeholder ForskEL for tidligere præsenterede budgettet for 2010 nu støttekroner. Hvilket er 4 x 17.400 kr. pr. pr.

Blev forespurgt på et kvalificeret været omkring Foreningen vil comes mand ud af 2010 med Overskud, og alle jeg bestyrelsen mener, at Foreningen vil ud af 2010 med et lille +, dertil vil vi i september skal indsende ansøgning til Statens kunstråd og Århus Kommune for 2011. Det betragtes som et nødvendigt vitamin indsprøjtning af foreningens økonomi. 

Ad 6

§ 1 Foreningens Navn er Århus Bluesforening. Foreningen har Hjemsted i Århus og er en frivillig, almennyttig Musikforening.

§ 2. Formålet er at udbrede kendskabet til og forståelsen for musikgenren blues og dens relaterede og beslægtede genrer.

De objektive søges gennemført aba the stede publikum for blueskulturen og Musikkens Kunst, ABA aba afholde koncerter, film, foredrag og workshops OSV. 

Ad 7.

Bluesweekend:

Plakaten er hængt op en hel del steder, jeg BYEN jeg ALT fra Cafeer, at musikforretninger, at detailforretninger.

De fremmødte blev opfordret til Tage et par plakater med og hænge op, hvis der var mulighed for det.

Herudover har Foreningen 300 plakater hospi Gyngen, som ophænges i kulturguiden under uge 12 og starten af ge 13 ..

DER arbejde, there Laves ET Mester bånd af bluesweekenden som evt. offentliggjort ho "Christian FRA Pladekisten. Lyden Laves Kasper Vorbek.

Der holdes sommerferie fra Midt juli til festugen. 

Vedtægterne gennemgåes for slåfejl og mangler tegnsætning og fremlægges i næste bestyrelsesmøde. 

Selve ordlyden af edtægterne Vendes på næste bestyrelsesmøde, og forslag vedtægtsændring

fremsættes af bestyrelsen i ordinære Generalforsamling.

 

 

Aarhus Bluesforening havde Generalforsamling

6.. oktober 2009. Blev valgt en ny Bestyrelse PA 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer signa den 27. Oktober.

Referat fra Generalforsamling i Århus Bluesforening

Tirsdag den 6. .. Oktober 19.30, that RMF lokaler Nørre Allé 30, 8000 Århus C

Ad 1 .. aftenens dirigent var Kai Krogh Christiansen

Ad 2 .. aftenens referent var Mette Fossing

Ad 3 .. referatet blev enstemmigt godkendt. Ad 4. .. Foreningens aktiviteter gennem det forløbne år blev præsenteret. Har 1 år strømmet 157 medlemmer af Foreningen. Og er pt. Ikke noget arrangement i støbeskeen. Der har været en turbulent år for bestyrelsen, med en del startvanskeligheder. Har Grundet sygdom er frafald i bestyrelsen sådan der en rom TID kun har været 3 medlemmer, og da bestyrelsen desværre har ikke været hurtige nok til de få bande i arbejdsgrupperne, har der manglet Hænder til de afholdte koncerter.

Ad 4a . Inger Boysen forklarede kort, hvordan Foreningen var, og hvordan startede med stiftende Generalforsamling d. .. 15. .. oktober 2008.

Ad 5  Max fremlagde regnskab som eksempel indeholder et hængeparti vedr. moms. har ikke været fokus på økonomien, det startede Skævt at Foreningen blev momsregistreret. og Grundet bestyrelsens utrænede Talenter indenfor foreningsarbejde, og deriblandt afregning AF-Mødre. Max var i forbindelse med Søgning Søg SOG person, af midler til 2010, Lave et budget og en Regnskab der dækker i foreningens hidtidige aktiviteter. Hvilket er en afstemningsdifference i 4500 kr. pr. pr. og en gæld SKAT i 10.000 kr. .. Regnskabet blev differencen på trods godkendte (AF den tidligere valgte Han var revisor dengang) revisor Carsten Frost

. . Ad 6.  Der var fremsat 3 ændringsforslag i vedtægterne og det påvirkede paragraffer er som følger:

§ 4. .. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i Århus i 1. Kvartal. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende waypoints:

1 .. valg af leder

2. valg af referent

3. Bestyrelsens Beretning

5. .. fremlæggelse af den reviderede Regnskab godkendelsen

6. .. Indkomne forslag

7. .. Valg af Bestyrelse og erstatninger samt revisor og revisor erstatninger

8. .. evt.

Generalforsamlingen indkaldes ub opslag Hjemmesiden aabf.dk eller pr. Mail.

§ 5 Foreningens Bestyrelse vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter og konstituerer sig selv.

JEG forekomster af Vakancer supplerer bestyrelsen sig selv

Af hensyn til kontinuiteten Remix bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år, og med valget af Max 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Erstatninger og revisor vælges hvert år.

§ 6 Foreningens regnskabsår følger kalender året. Regnskab revideres af den generalforsamlingen valgte revisor.

Ad 7 ..  Der er den nye Bestyrelse, som skal være Sorge jeg planlægge nye aktiviteter, mænd vigtigst af alt er at få søgt nogle midler til Foreningen.

Alle medlemmer er velkomne til comes mand med forslag.

en ide kunne gøre "Master Class" såfremt der er kendte musikere Remix Byen.

Blev drøftet mulighed for en ny støttekoncert, mænd det  var  efterspørgslen enige om ikke at gøre igen.

Ad 8 ..  Kontingentet er stadig 100 kr .. Pr. År

Ad 9 ..  Max fremlagde budget for 2010, og dette blev enstemmigt godkendt.

Ad 10. ..  Der vil JF. Den nye § 5 i vedtægterne vælges 4 nyt medlem af bestyrelsen.

Og bestyrelsen ser nu UD som følger:

Inger Boysen

Martin Fuglsang Jensen

Henry Dyrlund

Hans Bruun

Max Wolff

Mikael Hasle                                

Mette Fossing

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor d.. 27. .. Oktober.

. Ad 11  Suppleanter blev:

Svend Eugen Hansen og

Eigil Vebel

Ad 12.  Der var ingen, som Ville vælges til revisor, derfor bør den nye Bestyrelse has spurgt Carsten Frost om Han vil behjælpelig. Da der jf. § 4 og § 6 er ændringer, således at den næste Generalforsamling afholdes i 1 Kvartal 2010, der må kun revideres I 4. KVARTAL 2009

Ad 13 ..  blev ikke vælges en revisor erstatning

Ad 14..  INTET til

 

 

Bestyrelsen i Århus Bluesforening havde Funktion d. 18. .. august -09.

Hendes er en kort Referat af Orientering:

Blev evalueret i koncerten fredag en 14.. August.

Peter Nande Band gjorde det rigtig godt, trods til PA gæsten, Big Joe Louis, ikke nåede Frem PGA. problemer, jeg Londons Lufthavn. Ca. 80 personer var til stede, hvor mange af dem Roste vores arrangement og Bandet.

Please det varmer.

Which was 11 mennesker, der meldte SIG IND I Foreningen i stedet, tak for det.

Foreningen har nu 120 medlemmer, men der er Plads den mange flere, så du må meget Gerne snak om Foreningen af pise Venner og bekendte.

 

 

Bestyrelsen i Århus Bluesforening havde Funktion d. 21. .. Juli 09.

Hendes er en kort Referat af Orientering:

Der er Lavet en samarbejdsaftale med Spillestedet Vestergade 58 (V58), og den næste koncert, vi har der, er den 14.. august, med "Big Joe Louis, med opbakning af Peter Nande Band"

Pressemeddelelse Laves også samarbejde med V58.

Blev drøftet muligheden for at Lave en filmaften i september, det undersøges nærmere, vil medlemsstaterne besked lige så snart besà ved noget med sikkerhed

Planerne for bluesweekenden hule 23.-24. Oktober skrider fint Fremad.

PR-arbejde har Holdt et møde og drøftet udseende for tilmeldingsblanket og medlemskort, har dette hidtil bør ub vi Nøgne har den triste Remix trykken.

Foreningens kasserer, Jannie Boysen Advocate sad SIG nødsaget til Stoppe PGA. Studiestart. Der skal lyde en stor tak for Jannie for Hendes Énorme indsats i svære opstartsface.

Konstitueret kasserer er Mette Fossing. Første stedfortræder, Hans Bruun Jensen er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker Hans velkommen.

 

 

Bestyrelsen i Århus Bluesforening havde Funktion d. 02.. June 09 ..

Hendes er en kort Referat af Orientering:

Fremtiden forsøges det at holde bestyrelsesmøde d. .. 3. tirsdag hver måned kl 18-21.

Fra kl 18 to 19,30, vil møderne Aben for foreningens medlemmer.

Forslaget skal bestyrelsen i Haende senest 8 dage før mødeafholdelse.

Arbejdsgrupperne bør inddrages i fremtidige Arrangementer, IDET Der vil være nødvendige hjælp eksemplet aba slæbe grej, pynte OP koncert, sidde i omgi sætte plakater op, samt PR omkring koncerter etc.

Er Manden ikke med i en arbejdsgruppe, Oh spørgsel meget velkommen til at give en hånd med alligevel.

Folk der Hjælper det i forbindelse med et arrangement, tilbydes gratis entre til arrangementet efterspørgslen Hjælper til.

Prisforskellen, PA medlemmer og ikke medlemmers entre til koncerterne, skal være større, så den enkelte Gæst kan se en fordel af at være medlem Foreningen.

Der blev besluttet aba bestyrelsen ved næste Generalforsamling udvides fra 5 til 7 Personer, må hvoraf de 3 bestyrelsesmedlemmer være primus MOTORER I individuelle arbejdstid.

 

 

Foreningen har nu Stiftet 3 frivillige arbejder som tager Sig af forskellige vigtige Opgaver.
Har du Lyst til at være med i en af disse arbejdsgrupper:
PR :
eksempel hjemmeside, fundraising, foreningspleje og Generel Markedsføring
medlemmer pt :.
John Lauritzen
Inger Boysen 
Torben Johansen
Jakob Dahl
Lars Agersbæk
scenefunktionærer :
. eksempel klargøring af koncert, bar og oprydning, garderobe, gulvkanoner
medlemmer pt :.
Jakob Dahl
Lars Agersbæk
Carsten Frost
Michael Bækmark
Else Ravn

Booking :
eksempel, reservation, grej og gear, skal du kontakte Spillesteder.
medlemmer pt .:

Max Wolff

Carsten Frost

Thomas M. Fuglsbjerg

Henry Dyrlund

 

 

30. .. oktober 2008

Der er pr. 15. .. oktober 2008 etableret en ny Forening den udbredelse større forståelse og viden om blues i Århus. Foreningens Navn er "Aarhus Bluesforening". Det er foreningens formal at the åbne ører for de mange facetter og progressive muligheder there løgne gemt under Faenomenet blues. 

Mandag den 10. .. november 2008 vil i samarbejde med Aarhus Blues Club, bliver afholdt da koncertarrangementer med de dynamiske Campbell Brothers i Vestergade 58, kl 20.00.

Vi ville Hende officielt Starte Foreningen og invitere nye medlemmer, samt bekendtgøre datoen for da fremtidig støttekoncert. Flere prominente musikere har allerede meldt sig til så meget på at spille.

Der vil hurtigst muligt blive oprettet en hjemmeside, hvor du kan holde Sig Ajour med fremtidig Arrangementer. Indtil da kan vi kontaktes Hende: http://www.facebook.com/group.php?gid=29384959571&ref=mf

Arrangementerne er for alle interesserede - Søren selvom du ikke kan Måtte ønsker at være medlem af Foreningen, Oh du naturligvis altid velkommen til koncerterne!

 

 

Aarhus Bluesforening støttet af.jpg

                                                                          Aarhus Bluesforening © 2008     cvr 31791979    opdateret  21.02.2017 JEG